Úvod

Účelem těchto stránek je přinášet konkrétní informace o poškozování Moravy ze strany českého státu, resp. Prahy. V dnešní době se již zcela zřetelně projevují následky dlouhodobého působení centralismu – v nižší životní úrovni, vyšší nezaměstnanosti, odlivu (zejména) kvalifikovanějších pracovních sil, horším životním prostředí atd. A přitom si většina lidí ani neuvědomuje počátky nerovnoprávného přístupu v minulých desetiletích, resp. staletích.

Pokud máte zajímavý a podložený příspěvek, zašlete ho na promoravu@email.cz