Přesto…

SILNÉ POUTO CÍTÍ LIDÉ K MORAVĚ                                                                                     Takřka devět stovek respondentů odpovídalo v průzkumu veřejného mínění, který si nechal zpracovat Olomoucký kraj. Jeho cílem bylo například zjistit, jakým způsobem se k občanům dostávají informace o činnosti krajské samosprávy nebo jaký mají lidé vztah k regionu. Kraj by se měl podle názoru dotazovaných nejintenzivněji zabývat zdravotnictvím. „Na druhém místě skončilo životní prostředí následované dopravou. V žebříčku nejpalčivějších problémů se objevily oblasti, které můžeme jako kraj ovlivnit. V minulosti lidé často uváděli například problematiku bydlení nebo vzdělání, kde však nehrajeme významnější roli,“ popsal hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík. Z výzkumu také vyplynulo, že se lidé nejčastěji identifikují s historickým útvarem Morava, následuje identifikace s obcí, ve které žijí, Českou republikou jako celkem a krajem.           Olomoucký kraj, leden 2008, s. 1. http://www.consultants.cz/olomouc/clanek.php?id=3325

SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – ČSÚ zveřejnil předběžné výsledky

„Lidé se přestávají hlásit ke své národnosti, výjimku tvoří Moravané“, tak zní podtitulek zprávy předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Zatímco lidí, kteří se hlásí k české národnosti za poslední desetiletí v ČR ubývá: 9 249 777 (2001) → 6 732 104 (2011), výrazně přibylo obyvatel, kteří deklarovali národnost moravskou: 380 474 (2001 – tj. 3,8 %) → 522 474 (2011 — tj. 6,7 %)Desetiletý nárůst Moravanů tedy činí 37,32 %. Moravská národnost se tak stává opět druhou nejsilnější v ČR. Tradiční prohlášení Moravské národní obce k moravské národnosti naleznete zde, citováno v příloze.

O přihlášení se k vlastní zemi ze strany samospráv zde:
Učebnice dějin Moravy: