…a následky

Kraje

MALOOBCHODNÍ PRŮZKUM                                                                                          Češi si mohou koupit více než Moravané                                                                   Lidé v Čechách mají více peněz na utrácení než Moravané. Ani jeden moravský kraj nedosahuje průměru kupní síly celé republiky, v Čechách jsou přitom takové kraje jen tři. Vyplývá to z výsledků studie společností GfK a Incoma o kupní síle obyvatel České republiky.                                                                                                                   Nejchudší okres: Bruntál                                                                                     Jednoznačně nejbohatší jsou lidé v Praze. Ta vévodí žebříčku okresního i krajského srovnání s velkým náskokem. V přepočtu na obyvatele je kupní síla v hlavním městě o třetinu vyšší než celorepublikový průměr. Lidé v Praze si tedy mohou dovolit utratit o třetinu více než průměrný Čech.                                                                                                 Podle průzkumu se mají dobře také lidé ve středních Čechách a na západě země – na Karlovarsku a Plzeňsku. Nad republikový průměr se dostal také Liberecký kraj. Nejslabší kupní sílu má naopak Vysočina, kde dosahuje pouze 90,3 procenta.                              Ještě větší rozdíly než na krajské úrovni jsou mezi jednotlivými okresy. Za hlavním městem se v čele žebříčku umístily i dva sousední okresy – Praha-východ a Praha-západ. Kromě nich se do nejsilnější pětky probojovaly ještě Plzeň-město a Cheb.                        Na nejnižším místě v žebříčku skončil okres Bruntál s kupní silou na úrovni 85 procent republikového průměru. Na úrovni jednotlivých obcí se podle GfK najdou desítky zástupců s ještě nižší kupní silou – pod úrovní 70 procent celorepublikového průměru.          Výsledkům průzkumu kupní síly obyvatel České republiky odpovídají značné regionální rozdíly v hustotě rozmístění velkých nákupních center, které developeři zatím umisťují především do bohatších regionů. Nejvíce možností utrácet v obchodních komplexech mají spotřebitelé v Praze, která v závěru loňského roku disponovala více než 400 tisíci metry čtverečními prodejní plochy. V hlavním městě tak na tisíc obyvatel připadalo 339 metrů čtverečních moderní prodejní plochy. Naopak nejhůře na tom z tohoto pohledu byli obyvatelé kraje Vysočina, kde se nenacházelo ani jedno moderní nákupní centrum.

Náskok Prahy je v meziročním porovnání víceméně stejný. „Ve srovnání s rokem 2001 rozdíly na úrovni krajů nejsou velké. Největší nárůst kupní síly obyvatelstva zaznamenal Pardubický kraj, největší pokles Moravskoslezský kraj,“ říká Martina Drtinová z Incomy. Na úrovni okresů jsou rozdíly mírně vyšší, ty největší přesahují tři procentní body. Nejvíce se zvýšila kupní síla obyvatel okresů Plzeň-město a Ústí nad Orlicí. Naopak nejzřetelnější pokles nastal v Kutné Hoře a Náchodě.
Hospodářské noviny 13. září 2005

€žNEJBOHATŠÍ€œ OKRESY                (ČR=100,0)
1. Hlavní město Praha (Čechy) 132,6
2. Praha-východ (Čechy) 116,1
3. Praha-západ (Čechy) 115,7
4. Plzen-město (Čechy) 112,4
5. Cheb (Čechy) 108,0

€žNEJCHUDŠÍ€œ OKRESY                  (ČR=100,0)
73. Žďár nad Sázavou (Morava) 87,3
74. Hodonín (Morava) 86,9
75. Třebíč (Morava) 86,6
76. Karviná (Morava) 86,4
77. Bruntál (Morava) 84,9

——————————————————————————————————————-

Pro pochybovače řad diskutujících o stále se prohlubujícím trendu ožebračování obyvatel Moravy už bez komentáře uvádíme porovnání průměrného HDP/obyvatele dosaženého v roce 1995 a v roce 2007 v zemích EU, v Čechách (5 regionů NUTS2 s českými krajskými městy), v samotné Praze a na Moravě (3 regiony NUTS2 s moravskými krajskými městy)

– v r.1995 dosáhl prům. HDP na obyv. v zemích EU 15 232 EUR (100%)
– v r.2007 dosáhl prům. HDP na obyv. v zemích EU 23 600 EUR (100%)
– v r.1995 dosáhl prům. HDP na obyv. v Čechách 11 455 EUR ( 75,2%)
– v r.2007 dosáhl prům. HDP na obyv. v Čechách 20 420 EUR ( 86,5%)
– v r.1995 dosáhl prům. HDP na obyv. v Praze 19 574 EUR (128,5%)
– v r.2007 dosáhl prům. HDP na obyv. v Praze 38 400 EUR (162,3%)
– v r.1995 dosáhl prům. HDP na obyv. na Moravě 9 539 EUR ( 62,6%)
– v r.2007 dosáhl prům. HDP na obyv. na Moravě 15 300 EUR ( 64,8%)

Informace ze stránek moravak.bloguje.cz (v současnosti informace přesunuty na moravak.pise.cz)

Kraje 49 a 97

Stížnost_na_Radu_ČT

Prezidentská-volba-jako-svědectví-věků

Příkladem čechizace prováděné již od dětství (a pokračující přes střední školy a následně i vysoké) je použití malého státního znaku na školních vysvědčeních. Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, zobrazuje českého lva, aniž by byly zobrazeny orlice. Zde jistě neobstojí „razítkový“ argument o špatné čitelnosti heraldických symbolů. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-223#p1

 Překročené imise

Chcete mě? – příklad, jak „vyváženě“ pracuje Česká televize. Snímek ukazuje souhrn útulků, ze kterých byla odvysílána nabídka psů a koček mezi roky 2014-2016. Chcete mě 2014-2016